พิธีประดับบ่านักเรียนปกครองและมอบเกียรติบัตรแก่คณะนักเรียนปกครอง วพร.ศวก.พร ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายปกครอง วพร.ศวก.พร. จัดพิธีประดับบ่านักเรียนปกครองและมอบเกียรติบัตรแก่คณะนักเรียนปกครอง วพร.ศวก.พร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี น.อ.หญิงนวลลักขณ์ บุษบง รอง ผอ.วพร.ศวก.พร. ผู้แทน ผอ.วพร.ศวก.พร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารหอพัก วพร.ศวก.พร.