พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณาจารย์และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์และสระน้ำหน้า โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณาจารย์และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์และสระน้ำหน้า โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ