นพร. นฤมล แดงเปี่ยม ชั้น ปีที่ 4. รับโล่รางวัล เยาวชนดีเด่น ต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

นพร. นฤมล แดงเปี่ยม ชั้น ปีที่ 4. รับโล่รางวัล เยาวชนดีเด่น ต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

 1,465 total views,  1 views today