นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติคุณบัตรให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ พนุชนาถ บุญอ้น ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติคุณบัตรให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ พนุชนาถ บุญอ้น ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖