นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ แห่งกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น และคณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ แห่งกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น และคณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖