พล.ร.ต.ปิยะบุตร เนียมประดิษฐ์ รอง จก.พร.(2)นำคณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณี ทร. ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และมหิดล ครั้งที่ 24

พล.ร.ต.ปิยะบุตร เนียมประดิษฐ์ รอง จก.พร.(2)นำคณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณี ทร. ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และมหิดล ครั้งที่ 24 ในหัวข้อเรื่อง “Blue Economy : for Thailand Sustainable Development” เมื่อวันอังคารที่ 23 พ.ค.66 ณ ห้องชมวัง หอประชุม ทร.และอาคารราชนาวิกสภา