ฝ่ายปกครองวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีประดับเข็มสมอให้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ รุ่นที่ 49

ฝ่ายปกครองวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีประดับเข็มสมอให้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ รุ่นที่ 49 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 โดยมี ผอ.วพร. ศวก.พร เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566