พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ครบรอบ 55 ปี

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ครบรอบ 55 ปี เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2566 โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ และศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ