นาวาเอกหญิง นวลลักษณ์ บุษบง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนพร.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นาวาเอกหญิง นวลลักษณ์ บุษบง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนพร.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ สโมสร สมเด็จพระปิ่นเกล้า