ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค.66 เวลา 0900 – 1030 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร พร. โดยมี จก.พร. เป็นประธานในพิธี