วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบโล่และเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อสังคม

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบโล่และเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อสังคม แด่พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม และ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม แด่รองศาสตราจารย์ ดร. จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค.66 เวลา 0900 – 1030 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร พร. โดยมี จก.พร. เป็นประธานในพิธี