วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 นาวาเอกหญิง นวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ นำข้าราชการ นักเรียนพยาบาล ร่วมกับศูนย์สาธารณสุข 36 (บุคคโล) จัดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 นาวาเอกหญิง นวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ นำข้าราชการ นักเรียนพยาบาล ร่วมกับศูนย์สาธารณสุข 36 (บุคคโล) จัดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ วัดราชวรินทร์ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
โดยให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย การคัดกรองภาวะสุขภาพ ให้ความรู้ และคำปรึกษาด้านสุขภาพ สาธิตการออกกำลังกาย แก่ประชาชนชุมชนเกื้อวิทยา ชุมชนวัดราชวรินทร์ และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การกู้ชีพพื้นฐาน การกู้ชีพผู้หมดสติจากการจมน้ำ และการปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉินในชุมชน