วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
ในการนี้ นาวาเอกหญิง นวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นำข้าราชการ จำนวน 6 นาย ร่วมพิธีเปิดโครงการ ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนร่วมใจ ห่วงใยรักสุขภาพ” ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ด้วย