เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นาวาเอกหญิงนวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในงานรื่นเริงวันสงกรานต์ “ชื่นฉ่ำใจ สราญใจทั่วหน้า วพร.เริงร่า รับมหาสงกรานต์” ประจำปี 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นาวาเอกหญิงนวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในงานรื่นเริงวันสงกรานต์ “ชื่นฉ่ำใจ สราญใจทั่วหน้า วพร.เริงร่า รับมหาสงกรานต์” ประจำปี 2567 ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ร่วมในกิจกรรมสงกรานต์ กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ การละเล่นไทย และการประกวดนางสงกรานต์ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบไป