เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 1700 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานเลี้ยง “Dreaming La fleur Byenior for the Fiftieth”

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 1700 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานเลี้ยง “Dreaming La fleur Byenior for the Fiftieth” เพื่อแสดงความยินดีและฉลองการสำเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ รุ่นที่ 50 จำนวน 60 คน ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี ว่าที่ นาวาเอกหญิง กนกนุช ขำภักตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในการเปิดงาน