วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 0800 ว่าที่ นาวาเอกหญิง กนกนุช ขำภักตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับช่อประดู่ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 0800 ว่าที่ นาวาเอกหญิง กนกนุช ขำภักตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับช่อประดู่ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
ในการนี้ คณะครูอาวุโสร่วมประดับช่อประดู่ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมในพิธีประดับช่อประดู่ด้วย