วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 0900 พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 0900 พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
ในการนี้ ว่าที่ นาวาเอกหญิง กนกนุช ขำภักตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กล่าวรายงาน นำผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 60 คน เข้ารับหมวกพยาบาล เงินรางวัล และโล่รางวัลการศึกษา จากเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จ ด้วย