เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ชมรมนักศึกษาพยาบาลทหารเรือสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ชมรมนักศึกษาพยาบาลทหารเรือสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนพยาบาลทหารเรือมีความรู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า และตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์การเลิกบุหรี่ กิจกรรม ประกอบด้วย

  • การบรรยายให้ความรู้เรื่องบุหรี่
  • การให้ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านวิดีโอคลิป
  • แข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล ผ่านเกมส์ Blooket