เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คลินิกอาชีวเวชกรรม และคณะกรรมการปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คลินิกอาชีวเวชกรรม และคณะกรรมการปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ” ประจำปี 2567
โดยนาวาเอกหญิง นวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ร่วมเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

  • การเดินรณรงค์เลิกบุหรี่กลุ่มผู้ป่วย บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอก กลุ่มบุคลากรตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล และประชาชน ชุมขนโดยรอบโรงพยาบาล และโรงเรียนวัดกระจับพินิจ
  • กิจกรรมคัดกรองการติดบุหรี่พร้อมให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่ โดย ว่าที่นาวาเอกหญิง ผศ.ดร.สินีนุช ศิริวงศ์ และชมรมนักศึกษาพยาบาลทหารเรือสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
  • การเสวนาเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า การช่วยเลิกบุหรี่ และศาสตร์แผนไทยเพื่อการเลิกบุหรี่ โดยมี
    นาวาโทหญิง ผศ.ดร.อรวรรณ ฆ้องต้อ และ นาวาตรีหญิง ดร.ยุวดี วงษ์แสง อาจารย์วิทยาลัยพยาบาล ร่วมเป็นวิทยากร