มูลนิธิพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษา

พลเรือเอกไกรวุธ  วัฒนธรรม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรองประธานกรรมการมูลนิธิ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ให้กับนักเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและนักเรียนหลักสูตรนาวิกเวชกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ