วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดการประชุมวิชาการประจำปี  ๒๕๖๒

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง “บทบาทพยาบาลทการเรือกับการเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยทางทะเล” ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA