ขอแสดงความยินดีกับ นาวาเอกหญิง ดร.สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ขอแสดงความยินดีกับ นาวาเอกหญิง ดร.สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” “BEST PRACTICE AWARDS 2019” สาขาบริหารการศึกษาในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ