๒๘ เม.ย.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ของ วพร.ศวก.พร. และ รร.นวก.ศวก.พร.

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และรับฟังการบรรยายาสรุป ของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ และ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นาวาเอกหญิง สะอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ นาวาเอก กิตติ พงษ์ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓