๓ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ในการทำหน้ากากกันกระเด็น Face shield ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จากสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และคณะ

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ในการทำหน้ากากกันกระเด็น Face shield ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เพื่อช่วยผลิต และสนับสนุน การต่อต้านไวรัส โควิด-19 ของกองทัพเรือ โดยมี พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และคณะ เป็นผู้มอบฯ ณ ห้องประชุมโปษกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓