นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ 29 ต.ค. 65 เวลา 0800 – 1630 ณ กำแพงเพชรฮอลล์ ศูนย์การค้า JJ Mall เขตจัตุจักร กรุงเทพ ฯ

นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS ภายใต้ “THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022: WORKSHOP & PORTFOLIO จัดโดย สถาบันกวดวิชา เจ โนว์เลจ วันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 65 เวลา 0800 – 1630 ณ กำแพงเพชรฮอลล์ ศูนย์การค้า JJ Mall เขตจัตุจักร กรุงเทพ ฯ