เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 มูลนิธิโรตารี ภาค 3350 มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ จำนวน 20 ทุน ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 มูลนิธิโรตารี ภาค 3350 มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ จำนวน 20 ทุน ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย คุณ นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ประธาน มูลนิธิโรตารี ภาค 3350 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย


– ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช อดีตผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล
– คุณ มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานอนุกรรมการทุนการศึกษาโรตารี ภาค 3350 และอดีตนายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ
– คุณ วิมล สุเสวี อดีตนายกสมาคมโรตารี เขตราษฎร์บูรณะ
– คุณ พรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์
– สมาชิกโรแทเรียน


ในการนี้ นาวาเอกหญิงนวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา และภายหลังการรับทุนการศึกษา ผู้แทนนักเรียนพยาบาลทหารเรือที่ได้รับทุนการศึกษากล่าวขอบคุณ และมอบพวงมาลัย แด่ผู้มอบทุนการศึกษาเพื่อแสดงกตัญญุตาคารวะด้วย