เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย พร. ๖๗ โดยมี พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธาน

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย พร. ๖๗ โดยมี พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธาน ในการนี้ นาวาเอกหญิงนวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นำข้าราชการ ลูกจ้างของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ เข้าร่วมในกิจกรรม ขบวนแห่พระพุทธรูป พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส รวมทั้งจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมแสดงบนเวที ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ