วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 36 (บุคคโล) จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและการสร้างแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 36 (บุคคโล) จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและการสร้างแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 19  ม.ค. 2562   ณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ