ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่

น.อ.หญิงสอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นำคณะครู นักเรียนพยาบาลและบุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ วพร.ศวก.พร.ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562