นักเรียนพยาบาล ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  ได้ส่งตัวแทนคณะครูและนักเรียนพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บก.ทท.,รร.นร. และที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ บุคคโล ในวันที่ 12 มกราคม 2562