19 ม.ค.62 ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม แสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดรำกลองยาว และรำแพรวา

19 ม.ค.62 ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม แสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดรำกลองยาว และรำแพรวา  ในโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 19 มกราคม 2562  เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม