มอบทุนการศึกษา

ผู้มีจิตเมตตามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 ทุนๆละ 10,000 บาท ดังนี้

  1. คุณภากร สุรเชาว์ตระกูล จำนวน 5 ทุน
  2. พลเรือตรี ธัชพงศ์ บุษบง จำนวน 2 ทุน
  3. เรือโท ณัฎฐ์ภรณ์ สำราญ จำนวน 2 ทุน