23 ส.ค.61 ไห้วครู นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 – 4 ประกอบพิธีไหว้ครู วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ

23 ส.ค.61 ไห้วครู นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 – 4 ประกอบพิธีไหว้ครู วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยมีพลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ในงานนี้นักเรียนพยาบาลทหารเรือ วงดนตรีไทยของชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม บรรเลงดนตรีไทยในพิธีไหว้ครูเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นไทยและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย