27 ก.ย.61 การแสดงนาฏศิลป์ไทย นักเรียนพยาบาลทหารเรือแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดกินรีเล่นน้ำ ในงานเลี้ยงอำลาตำแหน่งของผู้บัญชาการทหารเรือ

27 ก.ย.61 การแสดงนาฏศิลป์ไทย นักเรียนพยาบาลทหารเรือแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดกินรีเล่นน้ำ ในงานเลี้ยงอำลาตำแหน่งของผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ณะ อารีณิจ ณ หอประชุมโรงเรียนนายเรือ ในวันที่ 27 กันยายน 2561