พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีที่ ๕๒ ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ

พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีที่ 52

 วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจัดพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีที่ 52 โดยมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ โดยมีนาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยง และนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19) มาร่วมพิธีด้วย