พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีการไหว้ครู และการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณาจารย์และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๖๕

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีการไหว้ครู และการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณาจารย์และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๖๕