19 ส.ค. 65 เวลา 0900-1600 น.อ.หญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ น.ท.หญิง นุสรา ขวัญไสวธรรม หัวหน้ากองการศึกษา และคณะนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จำนวน 30 นาย พร้อม น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ ครูผู้ควบคุม เข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 ที่หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ศาลายา ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในหัวข้อ ถอดบทเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 และประเด็นท้าทายของไทยในอนาคต โดยครั้งนี้มีนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน เข้าร่วมเสวนากับตัสแทนนักศึกษาจากมหิดล ธรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ในหัวอ บทบาทนักศึกษารุ่นใหม่กับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable Development Goals: SDGs)

Read More