พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มอบโล่รางวัล “คนดีศรีแพทย์ทหาร ประจำปี 2564” แก่ นาวาเอกหญิง บุญสม (ศาสตระรุจิ) โปษยะจินดา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ท่านที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมีนาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือในปัจจุบันเป็นผู้แทนรับโล่รางวัลดังกล่าว ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๖๔ ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

Read More

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ แก่สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ ๕ วิชาชีพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้ารับมอบโล่รางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Read More